hatunyaq


hatunyaq
adj. Toda cosa que se expande, crece o agranda por acción propia o por otro agente.

Diccionario Quechua-Espanol.